top of page

Dřevíčková dílnička

Polytechnické dílny pro děti a 3D tisk grafomotorických pomůcek

Motto :

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.“ - Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof

Vítejte

Vítejte na stránkách výtvarníka Marka Pilnáčka, který se dlouhodobě zabývá polytechnickými a výtvarnými dílnami pro děti.

V současné době pořádáme polytechnické dílny pro MŠ a ZŠ. Základem je práce s přiměřeně bezpečným ručním nářadím, jako materiál nejvíce využíváme různé druhy dřeva. Výsledkem práce dětí je vlastní jednoduchý výrobek, většinou hračka, kterou si děti odnesou domů. Dílna je přizpůsobena na dobu školní hodiny abychom nenarušili vyučování, ve školkách bývá o něco málo kratší.

bottom of page